Magazine Advertising

For annonsører

Alternativer for logg:

Magasinparametere: A4-størrelse, fullfarge, 60 sider, feste - binders, omslag - selektiv lakk.
Utgivelsesplan for tidsskrift: kvartalsvis

I 2021 kommer 4 utgaver av Potato System-magasinet ut.

Nr. 1 utgivelsesdato: 25. februar, innleveringsfrist: 8. februar
Nr. 2 utgivelsesdato: 2. juni, frist for innlevering av materiale: til 16. mai
Nr. 3 utgivelsesdato: 8. september, frist for innsending av materiale: til 23. august
Nr. 4 utgivelsesdato: 19. november, frist for innlevering av materiale: før 1. november

Opplag av bladet: fra 2500 eksemplarer.

For samarbeid, skriv til oss

Informasjon og analytisk interregionalt tidsskrift "Potato system"

Tidsskriftet er registrert av Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Communications

Sertifikat PI nr. FS77-35134